Terugkeren of blijven

Het verhaal van familie Al-Sahil

Na een aantal gesprekken waarin wij hun hulpvragen (o.a. schulden, verblijf) in kaart brengen, besluiten we in overleg met hen stappen te ondernemen. We concentreren onze ondersteuning op de mogelijke oplossing van de financiële problemen en we onderzoeken met hen de mogelijkheden voor terugkeer, eventueel naar een derde land, bijvoorbeeld Jordanië in plaats van Irak. De heer Al-Sahil wil de moed niet opgeven, ondanks alles. Hij vraagt onze ondersteuning bij het opstellen van een brief aan de Minister voor Immigratie en Asiel.

We helpen hem bij het opstellen van een brief naar de Minister. Tevens nemen we contact op met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om de mogelijkheid voor terugkeer te onderzoeken. Daarnaast helpen wij het gezin bij op orde stellen van hun financiën. We nemen contact op met diverse instellingen waar het gezin schulden heeft om kwijtschelding aan te vragen.