Studeren na het gymnasium

Het verhaal van Jemimah

Maar ik ben vooral iemand met verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om te zorgen dat ik mijn studie kan voortzetten. Dat mijn broertjes niet meer net als ik hetzelfde mentale traject hoeven te doorlopen, om zo echt weer kind te zijn. Om, hoewel mijn instinct mij zegt stil te blijven, open te zijn over deze situatie. Want alleen zo kan ik mijn steen bijdragen in het verbeteren van de toekomst van mijn gezin en mij.

Dat mijn familie en ik zonder verblijfsvergunning leven is een feit. Het enige wat ik vraag is dat iemand naar mijn verhaal luistert en me helpt om oplossingen te vinden.”

Nadat de coördinator van het Wereldhuis Jemimah geholpen heeft met het schrijven van haar verhaal, is er contact gemaakt met de Universiteit om inschrijving mogelijk te maken. De coördinator heeft met de Universiteit gebeld en gesproken met ‘Hoofd Studenten Administratie’ (HSA) van de Universiteit. In dit geval had de HSA veel vragen. Ze wilde vooral alles volgens de wet doen. De coördinator van het Wereldhuis heeft haar uitgelegd dat een verblijfsvergunning niet noodzakelijk is voor het volgen van een studie aan de Universiteit. Hij verwees naar de wetsartikelen op basis waarvan Jemimah het recht op onderwijs aan kan ontlenen, hoewel ze geen verblijfsvergunning heeft. Het gaat om de artikelen: 7.32 lid 5 sub Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en 8 lid f Vreemdelingenwet 2000. Daarin staat geschreven dat een vreemdeling met een rechtmatig verblijf (lees: in procedure) bij aanvang van de studie zich kan inschrijven aan de Universiteit. Na verschillende gesprekken en mailberichten met juristen en HSA van de Universiteit is besloten om Jemimah vooralsnog in te schrijven.

Samen met de partners wordt nu gekeken naar mogelijkheden voor een verblijfsvergunning. Ook wordt in de gaten gehouden dat Jemimah bij aanvang van haar studie nog steeds in procedure is, zodat haar inschrijving achteraf niet ongeldig wordt gemaakt. Verder worden fondsen verzameld voor de kosten van haar studie, onderdak, reis en boeken.