Gevangen in schulden

Het verhaal van mevrouw Chu

In overleg met mevrouw Chu besloten wij om te beginnen met de meest urgente schulden, een betekend vonnis, dat bij de deurwaarder lag. We legden contacten met de schuldeiser en de deurwaarder. We zijn met haar meegegaan naar een juridisch loket om informatie in te winnen en we hebben contact opgenomen met haar advocaat. Omdat de schulden ook consequenties hebben voor haar vriend besloten wij hem bij het proces te betrekken, vanzelfsprekend in overleg met haar. Hij stemde in een deel van zijn salaris af te staan voor de terug-/afbetaling van haar schulden.

Voor het resterende bedrag klopten we aan bij de Commissie Bijstandszaken (CBZ) van de Diaconie. Verder hebben wij kwijtschelding aangevraagd bij de schuldeiser, gezien haar status. We hebben het hier niet bij gelaten. Naast de financiële kant hebben we mevrouw Chu uitgenodigd bij de themamaaltijd van het Wereldhuis, zodat zij in contact kon komen met anderen, om zo haar netwerk te kunnen verbreden. Daar kwam zij in aanraking met andere bezoekers van het Wereldhuis en medewerkers van Stek. Via dit contact lukte het haar om tegen vergoeding een paar keer mee te helpen in de keuken van de Paardenberg, een locatie van Stek.

Mevrouw Chu kwam herhaaldelijk op afspraak naar het inloopspreekuur van het Wereldhuis. Na een paar weken werd het ons duidelijk dat zij schulden had, die eerder niet op tafel waren gekomen. Vanwege de gebrekkige communicatie, de complexiteit en grootte van de financiële problematiek, besloten wij om haar in contact te brengen met een Chinees sprekende Maatschappelijk Werker, bij het AMW van St. Zebra. We spraken af dat wij gedurende de periode dat zij daar begeleiding krijgt, wij op afstand betrokken zullen blijven.